GABAY KALIKASAN (Environment)

Takbo para sa Karagatan

November, 2018 Subic Bay Freeport Zone Gabay Kalikasan (Environment)

Boton Clean-up

July, 2018 Subic Bay Freeport Zone Gabay Kalikasan (Environment)

Clean-up Drive

June, 2018 Subic Bay Freeport Zone Gabay Kalikasan (Environment)

Other CSR